วันที่ 25 ก.ย.63 นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง การโหวตที่ญัตติตั้ง กมธ. เตะถ่วงการแก้ รธน. ที่อาจขัด รธน. มาตรา 163 เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า

จากที่มีรัฐสภาได้มีการลงมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 6 ฉบับ ยืดเวลาการพิจารณาออกไปอีก 1 เดือน
ซึ่งพรรคก้าวไกลและพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นว่านี่คือการเตะถ่วงให้ล่าช้า แถมยังอาจเป็นเกมการเมืองเพื่อให้ร่างแก้รัฐธรรมนูญถูกคว่ำในสมัยประชุมหน้า และจะไม่สามารถเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อีกกว่า 8 เดือน

ในที่ประชุมสภา ผมได้ทักท้วงไปว่าในการลงมติครั้งนี้ พบว่ามี ส.ส. ที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรี ได้กดปุ่มโหวตในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งอาจเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 163 ที่กำหนดว่า "รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรีผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย"

กล่าวง่ายๆ คือ ถ้าเป็นรัฐมนตรี เมื่อมาเข้าประชุมสภา ห้ามลงมติ เว้นแต่เป็นการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่รัฐมนตรีนั้นเป็น ส.ส. ด้วย
แต่ประเด็นคือในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมร่วมของ "รัฐสภา" ที่มีทั้ง ส.ส. และ ส.ว. ไม่ใช่การประชุม "สภาผู้แทนราษฎร" ที่มีแค่ ส.ส. เท่านั้น

และเมื่อมาดูบันทึกผลการลงมติ ก็พบว่ามี ส.ส. ที่ควบตำแหน่งรัฐมนตรี ลงมติด้วย ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

2. คุณธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

3. คุณพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

4. คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

5. คุณสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

6. คุณสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

7. คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

8. คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

9. คุณอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พรรคพลังประชารัฐ ลงมติ "เห็นด้วย"

10. คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พรรคภูมิใจไทย ลงมติ "เห็นด้วย"

11. คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พรรคประชาธิปัตย์ ลงมติ "ไม่เห็นด้วย"

12. คุณถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พรรคประชาธิปัตย์ ลงมติ "ไม่เห็นด้วย"

13. คุณสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรคประชาธิปัตย์ ลงมติ "ไม่เห็นด้วย"

14. คุณประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา ลงมติ "เห็นด้วย"

15. คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พรรคชาติไทยพัฒนา ลงมติ "เห็นด้วย"

(หมายเหตุ: คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พรรคภูมิใจไทย ไม่ลงมติ/ลาประชุม/ขาดการประชุม)

ผมจึงอยากฝากไปยังประธานรัฐสภา คุณชวน หลีกภัย ให้ติดตามกรณีดังกล่าวที่อาจเข้าข่ายกระทำการขัดต่อรัฐธรรมนูญ และมีคำวินิจฉัยต่อกรณีนี้ต่อไป

ขอขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก รังสิมันต์ โรม