นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า กรณีที่ตนระบุว่าสอบภาคก.แล้วสามารถบรรจุได้เลยแล้วค่อยสอบภาคข.ในภายหลังนั้น เป็นนโยบายที่รัฐบาลคิดจะดำเนินการเพราะส่วนราชการเร่งรัดต้องการคน แต่สำนักงานก.พ.ปรับปรุงระเบียบการสอบไม่ทันเพราะเกี่ยวกับคนถึง 5 แสนคนทำให้ต้องใช้วิธีการสอบบรรจุข้าราชการตามระบบปกติ ส่วนปีหน้าจะใช้วิธีไหนจะประเมินกันอีกครั้งเพราะต้องดูสถานการโควิดประกอบด้วย