เมื่อ เวลา 12.00 น.วันทีี 18 ก.ย.63 กลุ่มราษฎร์ในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ ประมาณ 45 คน นำโดยนายสุมลตรี สุขดำ นายกสมาคมคนไทยไร้ที่ดินทำกินจังหวัดกระบี่ ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดกระบี่ ถนนอุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ เพื่อแสดงพลังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีป้ายข้อความว่า ผู้ใดคิดทำลายสถาบัน มันผู้นั้นเป็นทรราช จงอยากจาบจ้วงสถาบัน เราคือประชาชนของพระราชา

ต่อมา นายสุมลตรี ได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษา และประชาชนบางส่วน ได้ออกมาต่อต้านเผด็จการและมีในนัยยะที่เกี่ยวข้องกับสถานบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทางสมาคมคนไทยไร้ที่ดินทำกินอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาดำเนินการอย่างเปิดเผยต่อกลุ่มดังกล่าว ให้เก็จขาด เนื่องจากว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้ทำผิดกฏหมายอย่างชัดเจน และในวันที่ 19 ก.ย.63 เวลา 0900 ทางกลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ จะนัดรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง และจะมาแสดงพลัง ทำกิจกรรม ที่ลานประติมากรรมปูดำ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดกระบี่ ได้รับทราบว่า จังหวัดกระบี่ ยังมีกลุ่มที่จงรักภัคดี รักสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงขอให้คนจังหวัดกระบี่ได้ออกมาแสดงพลังให้มากที่สุด ในวันพรุ้งนี้