ตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้กรมชลประทาน เตรียมพร้อมปฏิบัติงานรับมือพายุไต้ฝุ่น "โนอึล" ที่จะขึ้นฝั่งในช่วงวันที่ 18-19 ก.ย.63 ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะได้รับผลกระทบประมาณ 60 จังหวัดนั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกพื้นที่ กำหนดพื้นที่น้ำหลาก พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก กำหนดคน และจัดสรรทรัพยากร พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

"ได้เน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทาน เร่งเก็บกักน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำ แก้มลิง และแหล่งน้ำธรรมชาติให้มากที่สุด โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างฯ ลดผลกระทบฤดูแล้งหน้า(ปี 2563/2564)เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างขนาดใหญ่หลายแห่ง ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้อย อาทิ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนบางพระ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกล เตรียมพร้อมเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำ ประจำไว้ในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศแล้ว เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา หากมีน้ำท่วมขังในพื้นที่จะต้องเร่งเข้าช่วยเหลือให้เข้าสู่สภาพปกติโดยเร็ว”

กรมชลประทาน จึงขอให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศในระยะนี้อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ กรมชลประทานพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่ โดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านทุกโครงการฯ หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง