ภาพข่าว: 17 กันยายน 2563 มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดงาน Museum Thailand Awards 2020 เพื่อประกาศผลการคัดเลือก พร้อมมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสร้างความตื่นตัวให้กับวงการพิพิธภัณฑ์ไทย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นประธานมอบรางวัล โดยปีนี้จัดมอบรางวัลรวมทั้งสิ้นจำนวน 27 รางวัล ร่วมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกมาร่วมเสวนา และ นท พนางยางกูร คว้ารางวัลพิเศษ Muse Idol Awards รางวัลบุคคลต้นแบบที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลและมีผลงานที่เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ณ ซี อาเซียน ถนนรัชดาภิเษก