นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างและการแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำคลอง โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิม บริเวณชุมชนหมู่บ้านศรัณจิต 4 เขตพระโขนง โดยมี นายเรืองเดช พงศ์จันทร์โอ ผอ.เขตพระโขนง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพระโขนง นายปวินสรรค์ กัลยาณพันธ์ ผอ.กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ และนายนิพนธ์ ศรีเรือง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคลอง 1 กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ร่วมต้อนรับและสรุปรายงานความคืบหน้าตลอดจนปัญหาอุปสรรคโครงการ

โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิม ปัจจุบันคืบหน้า 26.37% ล่าช้ากว่าแผนงาน 10.80% (ตามแผน 37.17%) เนื่องจากปัญหาอุปสรรคบ้านรุกล้ำคลอง ซึ่งมีทั้งหมด 19 หลัง ที่ผ่านมามีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1. รื้อย้ายบ้านรุกล้ำแล้ว 7 หลัง 2. เจรจาทำความเข้าใจแล้ว ผู้รุกล้ำยินยอมรื้อย้าย 8 หลัง (จำนวน 5 หลังจาก 8 หลัง ขอรับการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย แล้วจะรื้อย้าย) 3. เจรจาทำความเข้าใจแล้ว ไม่ยินยอมรื้อย้าย 4 หลัง (บริเวณซอยซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 17 จำนวน 1 หลัง และบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 57 แยก 29 จำนวน 3 หลัง)

ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯกทม.มอบหมายให้สำนักงานเขตพระโขนง เร่งรัดดำเนินการกับบ้านรุกล้ำเขตคลองทั้งหมด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกลางเดือนต.ค.63 รวมถึงพิจารณาใช้กฏหมายอาคารกับบ้านรุกล้ำซึ่งก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนสำนักการระบายน้ำให้ประสานกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา ร่วมตรวจสอบแนวเขตคลองในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาแนวเขตคลองไม่ชัดเจน นอกจากนี้ ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งรัดการทำงานก่อสร้างในพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาอุปสรรคให้มีความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้