เมื่อวันที่ 17 ก.ย.63 ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT ) ร่วมพิธีมอบรางวัล Museum Thailand Awards 2020 จัดขึ้น ณ ซี อาเซียน ออดิทอเรียม กรุงเทพฯ ผลการคัดเลือกในปีนี้ NARIT ได้รับ 4 รางวัล ดังนี้

“อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คว้ารางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นด้านกระบวนการเรียนรู้ สาขาพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และ 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

“หอดูดาวพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา” คว้ารางวัลพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน อันดับ 1

“หอดูดาวพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา” คว้ารางวัล 1 ใน 10 พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน

รางวัล Museum Thailand Awards จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2560 เป็นรางวัลที่สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มอบให้แก่พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการและมาตรฐานตามแบบสากล