เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 ก.ย.63 ที่ชุมชนคุณธรรมวัดโคกพุทรา ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร โครงการวันพระสุขใจ ผู้ว่าฯพาไปทำบุญ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำบุญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน เยาวชน ได้ใกล้ชิดกัน ด้วยการเข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประจำตน พัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบไป

นายเรวัต ประสงค์ ผวจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนไปวัด เพื่อทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และฟังพระธรรมเทศนา แต่ปัจจุบันวันพระใหญ่จะตรงกับวันทำงานจึงเป็นเหตุให้ข้าราชการและนักเรียน นักศึกษา ห่างหายจากการเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมในวันพระ จังหวัดอ่างทองจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมและการทำบุญครั้งนี้ ตนยังปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยการใช้ปิ่นโตใส่อาหารไปทำบุญแทนอีกด้วย