เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นางสาวสุมาลี แสงแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ บ้านเลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร หลังจากได้รับแจ้งจากกลุ่มโฆษก พม.ให้ช่วยเหลือชายชราที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.63 ที่ผ่านมา

ที่บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง สภาพทรุดโทรม ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีน้ำประปาใช้ และพบนายเสาร์ สบายจิต อายุ 85 ปี อาศัยอยู่บ้านเพียงตามลำพัง ขาดคนผู้ดูแล ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สภาพปัญหาคือหย่าร้างกับภรรยาและมีบุตร 1 คน อายุ 25 ปี ซึ่งอาศัยอยู่กับน้าประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป จะคอยมาดูแลเป็นครั้งคราว ส่วนตัวนายเสาร์ ไม่ได้ประกอบอาชีพ รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 800 บาท

นางสาวสุมาลี กล่าวเปิดเผยว่า จากการพูดคุยกับนายเสาร์ ต้องการเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร จึงให้การช่วยเหลือ 1.มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และให้คำแนะนำเรื่องการขอรับเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ 2.ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการยื่นคำขอเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และ 3.ประสานเครือข่าย อพม./ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ติดตามดูแลให้การเยี่ยมเยียนต่อไป