วันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุม1 กองสรรพาวุธ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์ ผู้บังคับการสำนักงานส่งกำลังบำรุง เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่2/61จำนวน15 นายสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ,พ.ต.อ.วิวัฒน์ คำชำนาญ,พ.ต.อ.จตุรวิทย์ คชน่วม ,พ.ต.ท ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ ,ร.ต.อ.หญิง วันวิสา ธีระปัญญาชัย ,ร.ต.อ.หญิง ศรัญญา วิริยะ ,ร.ต.ท.หญิง พรพรรณ ฤกษ์อัตการ และด.ต. สิริเวศ เจริญชนม์
ส่วนหลักสูตรหลักประจำรุ่นที่3/61 ีพ.ต.ท. ธนพันธุ์ จันทร์เทพ

พล.ต.สมพร กล่าวบรรยายขยายผลเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับข้าราชการตำรวจสำนักงานส่งกำลังบำรุง เพื่อทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อผืนแผ่นดินไทย และประชาชนชาวไทย,พระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว,ประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ และบทบาทหน้าที่ของจิตอาสา ประเภทของกิจกรรมจิตอาสาโดยน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง และเกิดความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย