ผญบ.ทุ่งค่ายย่านตาขาวตรัง ร่วมใจชาวบ้าน สืบสานประเพณีงานบุญสารทเดือนสิบ นำเศษวัสดุเหลือเร่งประดิษฐ์มาสคอตหุ่นเปรตร่วมกิจกรรมแห่ส่งตายายตามประเพณี เผยชาวบ้านพร้อมใจทำขนมบ้า เทียน ขนมรู ทอดมัน ต้ม เตรียมตั้งขบวนแห่ยิ่งใหญ่ สร้างสีสันคึกคักในวัด วันที่16 กันยายน ที่บ้านเลขที่98หมู่7 บ้านห้วยไม้แก่น ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง นายสิทธิพงษ์ ทองหนูนุ้ย(ผู้ใหญ่แสง)  ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยไม้แก่น ต.ทุ่งค่าย อ,ย่านตาขาว จ.ตรัง พร้อมชาวบ้านร่วมกันประดิษฐ์หุ่นเปรตเพื่อสืบสานงานประเพณีสารทเดือนสิบที่จะมีขึ้นในวันที่17 กันยายน2563 นี้ด้วยการประดิษฐ์หุ่นเปรตจำนวน2ตัว มีลักษณะเป็นหุ่นตัวผู้และตัวเมีย ขนาดความสูงประมาณ3เมตร นำเศษวัสดุเหลือใช้ทั้งตาข่าย กระดาษ เชือกฟางฯลฯ มาใช้ในการประกอบตัวเปรต หลังจากนั้นจะนำส่งวัดเพื่อให้ชาวบ้านได้แห่รอบโบสถ์ ที่จะสร้างสีสัน ความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธไทยเราให้ดำรงอยู่สืบไป นายธีรพัฒน์ ทิพย์จันทา(ผู้ประดิษฐ์มาสคอตหุ่นเปรต)  อายุ37ปี บ้านเลขที่131 หมู่7 บ้านห้วยไม้แก่น ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  กล่าวว่า ทางกรรมการวัดลงความคิดเห็นกันว่าจะทำตัวหุ่นเปรต ซึ่งในการทำจะใช้เทคนิคในการติดกระดาษและนำวัสดุเหลือใช้มาทำทำแบบลักษณะง่ายๆแบบพื้นบ้าน ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นพวกตาข่ายและกระดาษหลังจากนั้นใช้สีตกแต่งและใช้เศษผ้าของเหลือใช้นำมาตกแต่ง ปีนี้ทำประมาณ 2 ตัว ลักษณะตัวเปรตส่วนมากก็คล้ายคลึงกันเหมือนในพื้นที่รูปร่างหน้าตาก็จะน่ากลัว เป็นเปรตผู้ชายและผู้หญิง ระยะเวลาในการทำเปรตประมาณ 1 สัปดาห์ " ในส่วนของแนวคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบของการนำไปใช้ในขบวนแห่ไปที่วัด และในเวลาแห่จะมีพวกกลองยาวต่างๆร่วมสร้างสีสัน ในส่วนของเปรตที่ทำตอนนี้ลักษณะเด่นก็จะทำให้แขนแกว่งได้ เป็นตัวมาสคอตมีคนเข้าไปอยู่ข้างใน จะนำไปแห่ที่วัดควนสีนวล อ.นาโยง ในวันที่17 กันยายน"นายธีรพัฒน์ กล่าว ด้านนายสิทธิพงษ์ ทองหนูนุ้ย ผญบ.หมู่7 บ้านห้วยไม้แก่น ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  บอกว่า ทางวัดขอช่วยก็เลยทำไปส่งให้ กิจกรรมครั้งนี้ทำมาเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ลักษณะของตัวเปรตจะเป็นตัวสูงประมาณ5-6เมตร แต่ปีนี้แปลงรูปแบบสูงประมาณ 3 เมตร ซึ่งใช้เวลาในการทำประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งในการแห่เปรตจะแห่รอบวัด สำหรับเปรตเป็นประเพณีของสารทเดือนสิบ มีการบอกกล่าวกันมา เพื่อสืบสานให้รุ่นหลังได้รู้จักการทำบุญเดือนสิบ นอกจากนี้ชาวบ้านห้วยไม้แก่น ยังพร้อมใจกันทำขนมสารทเดือนสิบ ทั้งขนมบ้า ขนมรู ขนมเทียน พองลา ต้มและทอดมัน เพื่อนำไปตั้งตายายในวันดังกล่าวอีกด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก