วันที่ 16 ก.ย.63 -น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ออกมาระบุว่า ตกใจที่ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จะไม่สามารถบังคับใช้ได้ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยอ้างว่าสำนักงบประมาณได้ทำหนังสือด่วนให้หน่วยงานราชการทั่วประเทศใช้งบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อนว่า น่าเสียดายที่นายธนาธร อุตส่าห์ได้เข้าไปนั่งเป็นถึงที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2564 แต่กลับไม่รู้วิธีการงบประมาณ หรือรู้ดี แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ ว่าในกฎหมายวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดไว้ในหมวด ที่ 2 มาตรา12  ระบุว่า ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ผู้อํานวยการกําหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี ฉะนั้น ขั้นตอนนี้ก็จะสามารถทำให้มีเม็ดเงินงบประมาณในการบริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด “ไม่เข้าใจว่านายธนาธรจะตกใจอะไร และตกใจทำไมกับเรื่องนี้  หรือตั้งใจสร้างประเด็นบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิด ให้กับสังคมเช่นนี้ เพียงหวังที่จะดิสเครดิตรัฐบาล อย่างไม่ลืมหูลืมตา   โดยไม่ละอายแก่ใจ ไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างนายธนาธรจะปล่อยไก่ขนาดนี้ เสียเครดิตที่เคยนั่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ การออกมาพูดเช่นนี้สื่อสารออกไปในสังคม คนที่เขารู้เรื่องงบประมาณดี เขาจะหัวเราะเอาได้”น.ส.ทิพานัน กล่าว ทั้งนี้ น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า ในกระบวนการของรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็ออกมายอมรับแล้วว่า ได้รับร่างพ.ร.บ.จากสำนักงบประมาณมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 63 แต่ส.ส.ขอขยายเวลาในการดูเอกสาออกไปจาก 7 วันเป็น 14 วันเอง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของสำนักงบประมาณ  และกฎหมายกำหนดให้พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบฯให้แล้วเสร็จภายใน 105 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 28 ก.ย.นี้ ฉะนั้น จะเห็นได้ว่า เป็นกระบวนการของสภาฯ