บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ขอแจ้งให้เจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ เขตลาดกระบัง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และอำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถตรวจสอบเลขที่อาคารเพื่อรับการชดเชยผลกระทบฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/11kK6LZxCdeML-bBfnb7DJdsQfTZDbYVw หรือติดต่อศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทรศัพท์ 0 2132 9088-9