ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลถนนใหญ่ โดยมีนายจารุกิตติ์ นวลมิ่งกิรติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลถนนใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม

การอบรมในครั้งนี้มีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่ตำบลถนนใหญ่ จำนวน 50 คน มาร่วมฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ โดยมีชุดวิทยากรจาก ทีมวิทยากร (ครู ก.) จากหน่วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.ลพบุรี , จ.ชัยนาท , จ.สิงห์บุรี ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในด้านการดับเพลิง ฝึกซ้อมหนีไฟ และการกู้ภัยในยามมีเหตุภัยพิบัติ ร่วมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจริงในเหตุการณ์จำลอง

ทั้งนี้ กลุ่มจิตอาสาได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติการ การดับเพลิงและการใช้งานถังดับเพลิงชนิดต่างๆ อย่างเหมาะสมเมื่อมีเหตุไฟไหม้ เรียนรู้การฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมปฏิบัติการจริง และฝึกฝนการซ้อมหนีไฟจากตึกสูง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้างความพร้อมให้กับท้องถิ่น โดยมีจิตอาสาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน