"ไอลอว์" นำคณะผู้ริเริ่มเสนอร่างรธน.ฉบับปชช.ยื่นหนังสือประธานสภาฯ หลังรวบรวมรายชื่อได้กว่า 7 หมื่นชื่อ ด้าน "จอน" เรียกร้องสภาฯ พิจารณาร่างของปชช.พร้อมร่างพรรคการเมือง ระบุหากละเลยถือว่าไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่รัฐสภา นายจอน อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ไอลอว์) พร้อมเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม เป็นตัวแทนคณะผู้ริเริ่ม ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อแจ้งว่าจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมได้ 70,276 รายชื่อ ที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... มายื่นให้สภาตรวจสอบในวันที่ 22 ก.ย.นี้ โดยมีนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายจอน กล่าวว่า ไอลอว์ใช้เวลา 1 เดือน ได้รายชื่อประชาชน 7 หมื่นกว่ารายชื่อ คาดว่าหากรออีก 1 เดือน รายชื่อประชาชนจะเกิน 1 แสนรายชื่อ แสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทั่วประเทศ ที่ต้องการเห็นรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นประชาธิปไตย และร่างโดยประชาชนเอง ในฐานะผู้ริเริ่มการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฯ ฉบับประชาชน ขอเรียกร้องว่าขณะนี้พรรคการเมืองต่างๆ กำลังเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคเพื่อให้สภาพิจารณา จึงขอเรียกร้องว่าร่างของประชาชนจะต้องได้รับการพิจารณาพร้อมกับร่างของพรรคการเมืองด้วย หากละเลยร่างของประชาชนคงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า ตามสิทธิของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 256 ต้องรวบรวมรายชื่อให้ได้ 5 หมื่นรายชื่อ เมื่อประธานสภาฯรับหนังสือของผู้ริเริ่มจะต้องตรวจสอบตามมาตรา 255 ว่าเนื้อหาที่ขอแก้ไขเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐจะกระทำมิได้ หากไม่ขัดมาตรา 255 สภาก็จะส่งเรื่องให้ผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายไปรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 256 ต่อไป

ด้านนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ แกนนำกลุ่มไอลอว์ กล่าวว่า วันที่ 22 ก.ย.นี้ ที่สภาจะมีการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระขั้นรับหลักการนั้น เราจะนำรายชื่อประชาชนที่รวบรวมไว้กว่า 7 หมื่นรายชื่อ มายื่นที่รัฐสภาในช่วงเช้าก่อนที่จะมีการพิจารณาร่างของพรรคการเมือง โดยเราขอนัดหมายประชาชนที่สถานีรถไฟฟ้าเตาปูน จากนั้นจะเดินเท้ามายื่นรายชื่อด้วยกัน