โดยเป็นคนไทย 8 ราย และต่างชาติ 2 ราย ซึ่งมาจากประเทศอินเดีย 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย เมียนมา 1 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย และเยเมน 4 ราย รวมป่วยสะสมยืนยัน 3,490 ราย มีรายงานผู้ป่วยหายเพิ่ม 1 ราย ยังรักษาตัวในรพ.116 ราย

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 10 ราย โดยเดินทางมาจากประเทศอินเดีย 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย เมียนมา 1 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย และเยเมน 4 ราย โดยได้เข้าพักในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดไว้ให้แล้ว รวมยอดผู้ป่วยสะสม 3,490 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงเดิมที่ 58 ราย วันนี้มีรายงานรักษาหายเพิ่มอีก 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยรักษาหาย 3,316 ราย และยังอยู่ในโรงพยาบาลอีก 116 ราย

ทั้งนี้ ผูู้ป่วยติดเชื้อ 10 รายใหม่มีรายละเอียดดังนี้

สัดส่วนผู้ป่วยโควิด-19 ยืนยันสะสมแบ่งตามพื้น ดังนี้ กรุงเทพฯ และนนทบุรี 1,889 ราย / ภาคเหนือ 95 ราย / ภาคกลาง 650 ราย / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย / ภาคใต้ 744 ราย

นอกจากนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้รายงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมใน สถานกักกันโรคของรัฐที่ส่วนกลางและจังหวัด Stage and Local Quarantine Sites ถึง 16 กันยายน 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 552 ราย มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศ 2,445 ราย