เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ลานปรีดีพนมยงค์ ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลุ่มศิลปินนักร้อง นักแสดง และนักเขียน ตัวแทนสื่อฯ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ รศ.เกศินี วิฑูตชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้กลุ่มนักศึกษา(กลุ่มนักศึกษาปลดแอก)เข้าใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง ที่จัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. นี้ โดยมีศิลปินนักเขียนและตัวแทนสื่อฯ ประกอบด้วย สุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขา วรรณศิลป์ เจ้าของนามปากกา สิงห์สนามหลวง นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ร่วมกันยื่นเอกสารเพื่อขอให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทบทวนคำสั่งดังกล่าว โดยมี น.ส.ณัฐธยาน์ มิตรมูลพิทักษ์ ผอ.กองบริหาร ศูนย์ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เป็นผู้แทนลงมารับเอกสารดังกล่าว โดยแจ้งว่า ท่านอธิการฯ ติดประชุม จึงได้มอบหมายให้มารับเอกสารแทน

โดย อ.สุชาติ ได้กล่าวแถลงการณ์

1.เพื่อยืนยันข้อเรียกร้องทางการเมือง 3 ข้อ 1หยุดคุกคามประชาชน 2 ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3 ยุบสภา และความหวังในการอยู่ร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเคลื่อนไหวให้ปฏิรูประบบการศึกษา ทั้งหมดนี้นอกจากยังไม่ได้มีเนื้อหาละเมิดส่วนใดของกฎหมายแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นเจตจำนงของคนรุ่นใหม่ และความใฝ่ฝันจะเห็นสังคมดีขึ้นมากกว่าเดิม เราจึงขอให้รัฐฯ และผู้เห็นต่างโต้แย้งด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริงและเหตุผล หยุดให้ร้าย บิดเบือน หยุดละเมิดเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ด้วยวิธีการและท่วงทำนองที่ต่ำทราม

2. ตามที่ทาง มธ. ประกาศไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการชุมนุมวันที่ 19 ก.ย. โดยมิได้ให้ระบุเหตุผลที่ชัดเจนมากไปกว่าให้คำกว้างๆว่า แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมฯ มิได้ดำเนินการขออนุญาตตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยฯ ในฐานะที่เรามีความผูกพันกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการจับหลักเป็นหลังพิงให้ที่อยู่ที่ยืนกับผู้คนที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตย เราจึงขอเรียกร้องให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิจารณาทบทวน และเปิดพื้นที่ให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองอันเป็นเรื่องพื้นฐาน ให้สนับสนุนระบบดูแลความปลอดภัยในการชุมนุมแทนการปิดกั้น ผลักไสให้ออกไปรับความเสี่ยงนอกรั้วมหาวิทยาลัย

3. ขอเรียกร้องสื่อมวลชนและขอความร่วมมือผู้สนใจติดตามข่าวสารให้ออกแรงช่วยกันตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน ร่วมกันยับยั้งแก้ไขข้อมูลอันเป็นเท็จ จากบุคคลที่ประสงค์จะให้เกิดการเผซิญหน้า ปรารถนาจะให้เกิดสถานะการณ์ความรุนแรงเพื่อนำไปสู่การใช้อำนาจนอกระบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำรัฐประหารหรือการจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ ซึ่งจะนำพาประเทศให้ถอยหลังตกต่ำมากยิ่งขึ้น เราจึงขอแถลงไว้ ณ ที่นี้ ด้วยความเชื่อมั่นในหลักสิทธิเสรีภาพและเสมอภาค และประชาธิปไตย โดยมีผู้ร่วมลงชื่อร่วมกันจำนวน 1964 ราย