นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่ปัจจุบันพบว่ายังมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมกว่า 27 ล้านคน และคร่าชีวิตไปแล้วกว่า 8 แสนคน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราต้องหันกลับมาใส่ใจเรื่องสุขอนามัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ไม่ละเลยการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆมากขึ้น

ทั้งนี้ TOA ในฐานะผู้นำนวัตกรรมสีทาอาคารและผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจรในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน จึงตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องสุขอนามัยที่ดี สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ที่บ้านของเราเอง ล่าสุดจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมสีทาบ้าน New Normal มาตรฐานใหม่ เพื่อช่วยปกป้องคุณจากไวรัสในตระกูลโคโรนาได้สำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย

“ด้วยอนุภาค Silver Nano Technology ระดับนาโน ที่มีอยู่ในสีทาภายในของ TOA ตั้งแต่ แบรนด์สี SuperShield Duraclean A Plus,SuperShield Duraclean,TOA Shield-1 Nano,สีทนได้ สี 4SEASONS รวม 12 รุ่น ด้วยกลไกการทำงานของแร่เงินจำนวนมาก จะส่งประจุอิออน 1+ จึงทำหน้าที่เข้าดักจับ ยับยั้ง และกำจัดไวรัสตระกูลโคโรนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จากผลการทดสอบกับ Porcine Coronavirus (Porcine epidemic diarrhea virus;PEDV) โดยคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล”

นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากสถาบันต่างๆว่า ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิ ปราศจากกลิ่นและสารระเหยเป็นพิษ (Nearly zero VOCs) ตามมาตรฐานการรับรองฉลากเขียวทั้งในประเทศไทยและสิงคโปร์,เช็ดล้างทำความสะอาดคราบสกปรกได้ (Self-cleaning Technology),เทคโนโลยี Air Detoxify ช่วยขจัดสารก่อมะเร็ง (ฟอร์มาลดีไฮด์) อากาศภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง,ช่วยยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้สูงสุดถึง 99.99% ด้วยเทคโนโลยีจาก Microban,U.S.A. ผ่านการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว (Green Building) ทั้งอาคารเขียวของไทย (TREES) และประเทศสหรัฐอเมริกา(LEED) รวมทั้งยังเป็นสีภายในที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้

ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่า จากการทดสอบโดยการนำเชื้อ Porcine Coronavirus ซึ่งเป็นไวรัสในตระกูลเดียวกันกับเชื้อ SARS-CoV-2 ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค COVID-19 ไปทดสอบกับแผ่นฟิล์มตัวอย่างที่ทาทับด้วยผลิตภัณฑ์สีทาภายในจาก TOA ผสานด้วย Silver Nano Technology ในสภาวะอุณหภูมิห้องปกติ เพื่อจำลองผนังภายในบ้านพบว่า แผ่นตัวอย่างฟิล์มสีที่เคลือบด้วย Silver Nano Technology สามารถยับยั้ง ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนาที่สัมผัสกับแผ่นฟิล์มสีได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงทำให้สามารถกำจัดไวรัสโคโรนาได้มากถึง 99.9%

สำหรับไวรัสโคโรนา จัดเป็นไวรัสชนิดที่มีเปลือกห่อหุ้ม (Enveloped viruses) รู้จักกันมานานกว่า 80 ปี ตั้งชื่อจากการดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เห็นภาพคล้ายมงกุฎ จึงตั้งชื่อว่า Coronavirus ซึ่งทางการแพทย์รู้จักไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคในคนมาแล้ว 6 สายพันธุ์ ประกอบด้วย 4 สายพันธุ์แรก เป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการคล้ายไข้หวัด (Common cold) มักพบเป็นประจำตามฤดูกาลในคน เช่นในประเทศไทยก็พบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 229E,OC43,NL63,HKU1 สำหรับไวรัสอีกสองชนิดที่เรารู้จักกันดี ก่อให้เกิดโรคระบาดรุนแรง คือ SARS-CoV หรือไวรัสซาร์ส ที่ระบาดหนักในประเทศจีน ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และ MERS-CoV หรือไวรัสเมอร์ส ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และสายพันธุ์สุดท้ายที่พบคือ SARS-CoV-2 หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ก่อให้เกิดโรค Corona Virus Disease หรือ COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา มีอาการตั้งแต่ระดับรุนแรงไม่มาก จนถึงการติดเชื้อเป็นโรคปอดอักเสบและเสียชีวิตได้”

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในประเทศไทยจะมีการควบคุมการระบาดได้อย่างดีมาก แต่เราก็ยังมิควรไว้วางใจ เพราะหากเกิดการระบาดในระลอกสองเหมือนต่างประเทศ ก็คงยากต่อการควบคุมให้กลับมาเหมือนเดิม ดังนั้นวิธีการป้องกันที่ง่ายที่สุดคือ การมีวินัยป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่ และการเว้นระยะห่างทางสังคม