วันที่ 14 ก.ย.63 ที่ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สมาคมยาสูบไทยจัดเสวนา "บุหรี่เถื่อนทำร้ายร้านค้าและเศรษฐกิจสงขลา" โดยมีนางวราภรณ์ นะมาตร์ ผอ.บริหารสมาคมยาสูบไทย เป็นประธาน นางวราภรณ์ กล่าวว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สมาคมยาสูบไทยมีความเป็นห่วงร้านค้าปลีกได้รับผลกระทบ แต่ร้านค้าปลีกได้รับความเดือดร้อนจากบุหรี่เถื่อนเข้ามาตีตลาดมากกว่า ทำให้ยอดขายบุหรี่ลดลงอย่างมาก เพราะบุหรี่เถื่อนลักลอบในช่วงโควิดระบาดทั้งที่ด่านพรมแดนปิด แต่ร้านจำหน่ายบุหรี่เถื่อนขยายกิจการใน จ.สงขลา สตูล และ พัทลุง โดยมีการจับกุมขบวนการลักลอบนำเข้าบุหรี่เถื่อนจากต่างประเทศเป็นระยะๆ แต่ร้านค้าขายบุหรี่หนีภาษียังมีจำหน่ายได้ตลอด และส่วนใหญ่เป็นบุหรี่ไม่มีแสตมป์ของกรมสรรพสามิต ซึ่งหมายความว่าบุหรี่หนีภาษีที่จับกุมได้นั้น เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น “บุหรี่ที่เสียภาษีสร้างรายได้ภาษีส่วนกลางให้รัฐบาลร้อยละ 67.4 ล้านบาทในปี 2562 และเสียภาษีบำรุง อบจ.ซองละ 1.86 ปี 62 สร้างรายได้ให้ อบจ.ทั่วประเทศกว่า 3,000 ล้านบาท แต่หลังจากการขึ้นภาษีบุหรี่แบบก้าวกระโดด ทำให้รายได้เข้า อบจ.ลดเหลือ 2,500 ล้านบาท” นางวราภรณ์กล่าวอีกว่า ข้อมูลล่าสุดที่สมาคมฯได้รับจาก อบจ.สงขลา พบว่ารายได้ภาษีบุหรี่ลดลงทุกปี ปี 58 เก็บได้ 58 ล้านบาท, ปี 59 เก็บได้ 30 ล้านบาท, ปี 60 เก็บได้ 19.8 ล้านบาท, ปี 61 เก็บได้ 14.4 ล้านบาท และ ปี 62 เก็บได้ 13.5 ล้านบาท ปี 63 เพียง 8 เดือน เก็บได้ 8.1 ล้านบาท กระทบกับการพัฒนาจังหวัดด้วย โดยธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ.สตูล สงขลา นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง และ ยะลา โตช้ากว่าภูมิภาคอื่นของประเทศแล้ว และร้านค้าปลีกและค้าส่งลดลงด้วย เพราะธุรกิจใต้ดินขยายตัวเร็วขึ้น ทั้งๆที่สมาคมได้พยายามต่อสู้กับการค้าบุหรี่เถื่อน ออกมาปกป้องร้านค้าสุจริต ด้วยการร้องเรียน ส.ส.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัด “ไม่ต้องการให้บุหรี่เถื่อนเป็นโอทอปของสงขลา จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าปล่อยให้คนปล้นชาติลอยนวล” ด้านตัวแทนร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่เถื่อน จ.สงขลา กล่าวว่า ปัญหาบุหรี่เถื่อนมีการขายในร้านค้ากันอย่างเสรีและวางขายในปริมาณมาก เนื่องจากบุหรี่เถื่อนมีราคาถูก ถึงจะมีการจับกุมบ้าง ช่วงนั้น บุหรี่เถื่อนหายไปสักระยะหนึ่ง หลังจานั้นกลับมาขายอีก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจัง เพราะร้านค้าขายบุหรี่ถูกกฎหมายได้รับผลกระทบ ไม่ให้ซ้ำเติมร้านค้าโชห่วยที่สุจริตและปกป้องรายได้ภาษีของภาครัฐในภาวะกระทรวงการคลังจำเป็นต้องใช้งบประมาณมหาศาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโรคโควิด สำหรับพื้นที่มีการนำเข้าบุหรี่เถื่อน ภาคใต้ ได้แก่ จ.สงขลา สตูล พัทลุง ปัตตานี ชุมพร สุราษฏร์ธานี พังงา, ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.สระแก้ว จ.จันทบุรี และ ภาคกลาง ได้แก่ จ.นครปฐม และ กทม.