เข้มตรวจสถานประกอบการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันเคร่งครัด รณรงค์ใช้แอพฯไทยชนะ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.กำชับให้ทุกสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ดังนี้

1.จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการก่อนเข้าและออกจากสถานประกอบการ โดยใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด (ไทยชนะ)

2.จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้นก่อนเข้าสถานประกอบการ

3.จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล

4.มีการควบคุมหรือจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เหมาะสมกับพื้นที่ ไม่ให้เกิดความแออัด (โดยคิดจำนวนผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ 1 คน)

5.มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

6.สวมหน้ากากอนามัยทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

7.รณรงค์ไม่ดื่มโดยใช้แก้วร่วมกัน

8.มีการทำความสะอาดสถานประกอบการ โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนและหลังให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระลอกที่ 2