เมื่อวันที่ 11 ก.ย.ที่รัฐสภา พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ(กมธ.)พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย สภาผู้แทนราษฎร และคณะ รับยื่นหนังสือจากนายชัยฤทธิ์ ถ่ายย้วย นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง เพื่อสนับสนุนให้มีการขุดคลองไทย ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรัง ได้มีมติที่ประชุมให้มีการสนับสนุนการขุดคลองไทย เพื่อให้มีการจ้างแรงงานภายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นช่องทางในการส่งออกน้ำมันปาล์ม ทั้งนี้คลองดังกล่าวได้ผ่าน 5 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่ดีในด้านการลงทุน ที่จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นขอเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการดังกล่าวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว