วันที่ 10 ก.ย.63 เวลา 10:30 น. นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานมอบถุงพระราชทานฯ ให้กับผู้ที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้ ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง พื้นที่ประสบภัย จำนวน 4 ตำบล 6 หมู่บ้าน ผู้ได้รับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 41 ครัวเรือน

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับอำเภอวิเศษชัยชาญ และอำเภอสามโก้ ได้เกิดพายุ ลมกรรโชกแรง ฝนฟ้าคะนอง ทำให้บ้านเรือน และทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และมีต้นไม้ล้มกีดขวางทางจารจร และทับเสาไฟฟ้าหักเสียหายเป็นจำนวนมาก เกิดเป็นความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันนี้พสกนิกรชาวจังหวัดอำเภอมีความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อย่างหาที่สุดมิได้