วันที่ 10 กันยายน 2563 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด และนายปริญญา เขมะชิต นายอำเภอเมืองอ่างทอง รับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง ให้บริการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง มีผู้มายื่นความประสงค์ บริจาคโลหิตจำนวน 213 ราย สามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน 179 ราย บริจาคร่างกาย จำนวน 2 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า การออกรับบริจาคโลหิตที่อำเภอเมืองอ่างทองวันนี้มีผู้แจ้งความประสงค์ต้องการบริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 213 ราย แต่บริจาคโลหิตได้เพียงจำนวน 179 ราย และมีผู้มาร่วมบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย จึงขอขอบคุณผู้มีจิตกุศลที่มาบริจาคทุกคน และขออนุโมทนาบุญด้วย ความดีไม่สิ้นสุดคือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญเพื่อนำไปใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ ขอให้ชีวิตพบแต่ความสุขมีสุขภาพแข็งแรง