เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (10 ก.ย.63) ที่ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC นายกลยุทธ ฉายแสง นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายพงศธร ถาวรวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ประจำปี 2563 โดยเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จัดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองและเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านสุขภาพ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีวิทยากรให้ความรู้อาทิ อาจารย์ชาญ นิ่มเจริญ จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมของนักเรียนและสร้างความสัมพันธ์ ให้แก่ผู้สูงอายุ

นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ อดีตเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ"ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal ) ของผู้สูงวัย ดำเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข" และยังกล่าวอีกว่า เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้โอกาสผมมาบรรยายในโรงเรียนผู้สูงอายุ เรื่องวิถีใหม่ผู้สูงวัยสุขภาพดี ผมได้รับหนังสือเชิญแล้ว ก็คิดเอาเองว่า ผู้จัดคงต้องการให้ผมไปคุยสบายๆ ... แต่ว่า ถ้าหากผมไปคุยเรื่อยเปื่อย คุยสบายๆ ท่านผู้สูงอายุ ก็คงได้รับฟังเรื่องราวที่ซ้ำกับที่เคยอ่าน เคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างแล้ว จาก ทีวี จากลูกหลาน จากพวกขายตรง อะไรทำนองนั้น ฯลฯ ...ดังนั้น ผมคงต้องทำให้แตกต่าง (แม้ว่ารู้อยู่ว่าจะเยอะและยากไปสักหน่อย) ก็เลย "จัดหนัก จัดเต็ม" ทั้งสไลด์ที่เอามาให้ดูกันนี่แหละครับ โดยรวบรวมความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ และประสบการณ์ของตัวเอง ใช้เวลาเตรียม สไลด์ ถึง 2 เดือน เลยครัมากกว่าเตรียมสอนนักศึกษาซะอีก

นอกจากนี้ได้มีการฝึกสอนอังกะลุง ดนตรี ขับร้อง รำวง ลีลาศ การฝึกโยคะ ศิลปะ เพื่อเสริมสร้างสมาธิสำหรับผู้สูงวัยโดยมีวิทยากรจิตอาสาที่สละเวลามาเสริเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ให้โอกาสผมไปบรรยายในโรงเรียนผู้สูงอายุ เรื่องวิถีใหม่ผู้สูงวัยสุขภาพดี ผมได้รับหนังสือเชิญแล้ว ก็คิดเอาเองว่า ผู้จัดคงต้องการให้ผมไปคุยสบายๆ ... แต่ว่า ถ้าหากผมไปคุยเรื่อยเปื่อย คุยสบายๆ ท่านผู้สูงอายุ ก็คงได้รับฟังเรื่องราวที่ซ้ำกับที่เคยอ่าน เคยได้เห็นได้ฟังมาบ้างแล้ว จาก ทีวี จากลูกหลาน จากพวกขายตรง อะไรทำนองนั้น ฯลฯ ...

ดังนั้น ผมคงต้องทำให้แตกต่าง (แม้ว่ารู้อยู่ว่าจะเยอะและยากไปสักหน่อย) ก็เลย "จัดหนัก จัดเต็ม" สไลด์ ที่เอามาให้ดูกันนี่แหละครับ โดยรวบรวมความรู้ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวกับการอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ และประสบการณ์ของตัวเอง ใช้เวลาเตรียม สไลด์ ถึง 2 เดือน เลยนะครับ มากกว่าเตรียมสอนนักศึกษาซะอีกมกิจกรรมนันทนาการต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุให้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานทำให้นักเรียนแต่ละคนรู้สึกร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใส่ไม่รู้สึกเบื่อ