กรมสรรพากรสนับสนุนพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ทั้งหน้าใหม่และรายเดิม ทำความเข้าใจเรื่องภาษีง่ายๆที่ www.rd.go.th และนำรายได้จากการขาย 1 ม.ค.-30 มิ.ย.63 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ภายใน 30 ก.ย.63

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า นับแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พบว่าคนไทยนิยมซื้อสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพิ่มขึ้นกว่า 478% เนื่องจากมีการซื้อที่ง่าย สะดวกสบาย มีโปรโมชั่นที่ถูกใจ และราคาถูก สร้างยอดขายให้กับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

ทั้งนี้ประกอบกับปัจจุบันกรมสรรพากรได้นำระบบ Data Analytics มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ จึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ทั้งรายใหม่และรายเดิม นำรายได้จากการประกอบธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2563 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ได้ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์ หรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจขอแนะนำให้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรรวมทั้งใช้ช่องทางการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ซึ่งจะได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น