สพฐ.ชี้แม้สอบได้น้อย แต่บรรจุทันเปิดเทอม 2 พร้อมเตรียมวางแผนเปิดสอบรอบสองภายในปีนี้แน่นอน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ปี 2563 จำนวน 78 แห่ง (รวมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.) โดยมีอัตราว่าง 18,987 อัตรา ซึ่งได้มีการจัดสอบเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ทั้งสิ้น 10,375 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 จากจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 159,314 คน  ซึ่งเพียงพอต่อการบรรจุฯ ครูทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการในปีนี้ แต่ก็ยังมีจำนวนที่น้อยอยู่

ดังนั้น สพฐ. จึงให้สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ได้เตรียมการสอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไปแล้ว โดยให้สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างในแต่ละจังหวัด สาขาวิชาเอกที่ขาด ภายในปีนี้จะมีการสอบครูผู้ช่วยครั้งต่อไป เพื่อจะได้ครูทันใช้เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในเดือนธันวาคม 2563 อย่างแน่นอน

สำหรับข้อสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ มีมาตรฐานตามเกณฑ์การสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นผู้ออกข้อสอบ ซึ่งการสอบภาค ก และ ข เป็นตัวบ่งชี้เรื่องคุณภาพครู การคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษ เทคนิคความเป็นครู รวมถึงข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง