วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 05.30 น. จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมโครงการ “ผู้ว่า..ชวนปั้น”ครั้งที่ 72 โดย นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจัดกิจกรรม สำหรับเส้นทางปั่นเริ่ม จาก จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ใช้เส้นทางถนนสาย 3501 แวะพักที่วัดขุนอินทรประมูล อำเภอโพธิ์ทอง ขากลับใช้เส้นทาง 3064 ถึง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ระยะทางไปกลับ30 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน

นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กิจกรรมผู้ว่าฯชวนปั่นครั้งนี้เป็นครั้งที่ 72 ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ตนเองมารับราชการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดอ่างทองทั้ง 7 อำเภอ ซึ่งแต่ละครั้งมีนักปั่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นการออกกำลังกายทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่ชอบในการปั่นจักรยาน ที่ชอบในธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศดีในช่วงเช้าของจังหวัดอ่างทอง