อบจ.อ่างทองเดินหน้าขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช คลอง 6 ขวา 1 ขวา พื้นที่ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ

วันที่ 6 ก.ย. 63 นายเสน่ห์ แก้วจินดา นายก อบต.ไผ่วงและประชาชนในตำบลไผ่วงได้แสดงความขอบคุณนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้สนับสนุนงบประมาณและรถแบคโฮ ขุดลอกกำจัดวัชพืช (คลอง 6 ขวา 1 ขวา) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้มีน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรม โดยได้รับการประสานงานจากนายมณเฑียร วิริยางกูล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ที่ได้ประสานทางคณะผู้บริหารองค์การบริการส่วนจังหวัด ให้นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อให้น้ำที่ชลประทานปล่อยมาได้ไกลสะดวก

นายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า หลังจากได้รับการประสานงานจากพื้นที่ว่าได้รับความเดือดร้อนจากมีวัชพืชจำนวนมากอยู่ในคลองส่งน้ำ 6 ขวา 1 ขวา ในพื้นที่ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ ตนจึงได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรกลรถแม็คโคร ลงพื้นที่ทำการขุดลอกคลอง เพื่อให้น้ำที่ทางชลประทานปล่อยมาได้เดินทางไกลสะดวกขึ้น และในวันนี้ตนเองได้ลงพื้นที่มาดูแลการขุดลอกวัชพืชด้วยตนเอง เพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะได้สูบน้ำไปทำการเกษตรได้ต่อไป

นายธงชัย ขาวไป๋ กล่าวว่า ชาวตำบลไผ่วงขอขอบคุณนายกสุรเชษนิ่มกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองที่สนับสนุนงบประมาณขุดลอกกำจัดวัชพืชคลอง6ขวา 1 ขวาเพื่อให้ประชาชนชาวตำบลไผ่วงได้มีน้ำทำนาและขอบคุณสจ.มณเฑียรวิริยางกูรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและนายกเสน่ห์แก้วจินดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่วงเป็นผู้ประสานงาน