นิทรรศการแสดงภาพศิลปะบนเปลือกไม้ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียครั้งแรกในประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย ชวนเชิญทุกท่านชมภาพศิลปะบนเปลือกไม้ที่หาชมได้ยากและเปี่ยมไปด้วยนัยยะของชาวอะบอริจิน ชนพื้นเมืองออสเตรเลีย จากคอลเลกชันของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออสเตรเลีย จัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และการจัดแสดงภาพศิลปะครั้งนี้นับเป็นการแสดงถึงธรรมเนียมทางศิลปะที่มีประวัติต่อเนื่องยาวนานของออสเตรเลีย ในพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยสุนทรียศาสตร์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภาพศิลปะบนเปลือกไม้ ที่ศิลปินชาวอะบอริจินรังสรรค์มาตั้งแต่สมัยโบราณนับเป็นธรรมเนียมทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดธรรมเนียมหนึ่งในโลกของศิลปะ คอลเลกชัน Old Masters: Australia’s Great Bark Artists ที่นำมาจัดแสดงชี้ให้เห็นถึงความอัจฉริยะของจิตรกรชั้นครูจากออสเตรเลียที่วาดภาพบนเปลือกไม้ยูคาลิปตัส ภาพคอลเลคชันนี้รวบรวมสุดยอดศิลปินวาดภาพบนเปลือกไม้จาก Arnhem Land 40 คน เช่น Narritjin Maymuru, Yirawala, Mawalan Marika และ Malangi โดยวาดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2506 – 2527 ดินแดน Arnhem Land ทางตอนเหนือของออสเตรเลียเป็นถิ่นพำนักของชุมชนชาวอะบอริจิน และชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสที่อาศัยอยู่ที่ทวีปออสเตรเลียมาแล้วไม่ต่ำกว่า 65,000 ปี วัฒนธรรมอันรุ่มรวยและหลากหลายของชาว Arnhem Land ปรากฏอยู่ในศิลปะอัน ซับซ้อนและละเอียดลออของพวกเขา นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กล่าวเปิดนิทรรศการนี้โดยข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “คอลเลกชัน Old Masters เป็นคอลเลกชัน ศิลปะบนเปลือกไม้ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียที่สำคัญที่สุดที่เคยนามาจัดแสดงที่ประเทศไทย ข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งที่ชาวไทยและผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจะมีโอกาสได้เห็น และชื่นชมกับภาพศิลปะบนเปลือกไม้ของชนพื้นเมืองออสเตรเลีย” ทั้งนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการจากคอลเลกชัน Old Masters ทั้งในออสเตรเลีย และในต่างประเทศ อย่างในจีน และไต้หวัน ในนิทรรศการประกอบด้วยงานกราฟฟิก 14 ชิ้น รวบรวมเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับนิทรรศการนี้ เช่น คานา แผนที่และภาพพิมพ์ของผลงานศิลปะชิ้นดั้งเดิม นิทรรศการภาพศิลปะบนเปลือกไม้ของชาวอะบอริจิน ชนพื้นเมืองออสเตรเลีย ครั้งแรกในประเทศไทย จัดแสดงวันนี้ถึง 13 กันยายน 2563 ผนังโค้ง ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แวะไปชมกันได้