ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งลำห้วยสวยพัง เพื่อเร่งแก้ไขเบื้องต้นไม่ให้พังทลายต่อจนถึงบ้านเรือนประชาชน ก่อนจะมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในปีงบประมาณ 2564 ระยะทาง 450 เมตร งบประมาณกว่า 49 ล้านบาท

จากเหตุการณ์ตลิ่งลำห้วยสวย ลำห้วยสาขาขนาดใหญ่ของแม่น้ำโขงที่มีต้นน้ำมาจากจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะที่บ้านปากสวย หมู่ 13 ตำบลวัดหลวง อ.โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เกิดทรุดตัวพังทลาย จนเกือบถึงบ้านเรือนประชาชน มาตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา หลังระดับน้ำโขงลดลงทำให้น้ำในลำห้วยไหลระบายลงในแม่น้ำโขงอย่างรวดเร็วและแรง เนื่องจากไม่มีน้ำโขงไหลเข้ามาหนุน จนเซาะดินด้านล่าง จนทำให้ดินริมตลิ่งด้านบนเกิดการทรุดตัวพังทลายอย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าล่าสุดนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอโพนพิสัย , สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหนองคาย , อบจ.หนองคาย , ชลประทานหนองคาย และ อบต.วัดหลวง นำโดยนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย , นายวิชัย เพ็ญดี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย และนายเฉลิมชัย ม่วงไหมแพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองคาย ได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือในเบื้องต้นไม่ให้ตลิ่งพังทลายจนถึงบ้านเรือนประชาชน ก่อนจะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวในปีงบประมาณ 2564 ระยะทางยาวประมาณ 450 เมตร งบประมาณ กว่า 49 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณในการช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อไม่ให้ตลิ่งพังทลายไปมากกว่านี้ หลังที่วิศวกรของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย ได้ลงสำรวจพื้นที่และกำหนดแนวทางในการออกแบบช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว คาดจะใช้งบประมาณของ อบจ.หนองคาย

นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย ได้เปิดเผยภายหลังร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งลำห้วยสวยที่พังทลาย ว่าจะให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างไร ซึ่งจากการลงพื้นที่และหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ในเบื้องต้นจะให้โยธาธิการและผังเมืองหนองคาย ส่งวิศวกรลงพื้นที่สำรวจออกแบบ เพื่อสรุปแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นว่าจะใช้วิธีการใดที่จะไม่ให้ตลิ่งพังไปมากกว่านี้ ล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนองคาย ได้มีการติดตามงบประมาณ ที่คาดว่าในปีงบประมาณ 2564 ก็จะได้งบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในจุดนี้ แต่ก่อนที่จะได้งบประมาณมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ในเบื้องต้นก็จะต้องหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้ตลิ่งพังไปมากกว่านี้ก่อน ส่วนในจุดอื่นๆ ที่พบว่าก็มีการพังของตลิ่งเช่นกัน ก็จะให้มีการสำรวจเพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้พลังทลายเพิ่มไปในคราวเดียวกัน.