รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ นำกำลังตั้งด่านตรวจเข้มสกัดโควิด -19 จากชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีจุดเสี่ยงตามช่องทางธรรมชาติที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

วัน่ที่ ( 1 ก.ย. 63 ) ที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี พ.อ.เพรียว เลี้ยงชีพชอบ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ ที่หน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้มีการสนธิกำลังร่วมกับกองร้อยเคลื่อนที่เร็ว กองกำลังสุรสีห์ พร้อมวางแผนการเดินลาดตระเวนตามจุดต่างๆในเส้นทางชายแดนเขตติดต่อพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาของชาวบ้านของประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะใช้เส้นทางผ่านเข้า-ออกตามช่องทางธรรมชาติที่มีเขตติดต่อตามแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านขณะนี้

โดยกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือและกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังสุรสีห์ ได้ทำการร่วมตั้งจุดตรวจบ้านแปดเหลี่ยม บริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่ 1102 และการซุ่มเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติทั้งกลางวัน กลางคืน หลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโดยเพิ่มความเข้มการเฝ้าระวังของโรคดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นที่ช่องทางธรรมชาติที่อาจจะมีชาวบ้านใช้เส้นทางเดินผ่านเข้าออก บริเวณชายแดนไทยราชบุรีกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านโดยมีช่องทางจำนวน 13 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางตะโกบน ช่องทางตะโกปิดทอง ช่องทางตะโกล่าง ช่องทางห้วยสุด ช่องทางเขากระโจม ช่องทางห้วยมิ ช่องทางบ่อหวี ช่องทางห้วยโกท่า ช่องทางห้วยคอกหมู ช่องทางโป่งแห้ง ช่องทางพุระกำ ช่องทางกระซุ้ง ช่องทางจะเอว และอีก 5 ช่องทางในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ช่องทางใจแผ่นดิน ช่องทางห้วยแม่เหล็ก ช่องทางห้วยสามแพร่ง ช่องทางต้นน้ำเพชร และช่องทางป่าเด็ง แต่จะมีอยู่ 2 ช่องทางคือ ช่องทางตะโกบนและช่องทางตะโกล่าง ซึ่งมีชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางธรรมชาติ เข้า ออก ทำให้ต้องเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

พ.อ.เพรียว เลี้ยงชีพชอบ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ เปิดเผยว่า มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ในประเทศเพื่อนบ้าน ระลอกที่ 2 ในพื้นที่ของรัฐยะไข่ หน่วยงานป้องกันแนวชายแดนได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์และผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ โดยเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่รับผิดชอบและทำการลาดตระเวนในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยเน้นย้ำในพื้นที่ที่เป็นช่องทางธรรมชาติที่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านสามารถเดินออกมาได้ ตรงนี้ได้เพิ่มมาตรการโดยการใช้กองร้อยเคลื่อนที่เร็วจากกำลังสุรสีห์เฝ้าช่องทางที่คิดว่าจะมีการลักลอบ ที่ผ่านมาก็ยังไม่ปรากฎว่ามีการลักลอบของประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาที่ช่องทางดังกล่าว อีกทั้งยังได้เน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการปฏิบัติงาน โดยจัดตั้งแหล่งข่าวประชาชนในพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับกำลังพลได้เกิดประโยชน์สูงสุด ขอให้มั่นใจว่าในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ กองกำลังสุรสีห์ จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าได้

ส่วนจุดเสี่ยงพื้นที่จะเป็นที่บริเวณช่องทางตะโกบน และช่องทางตะโกล่าง และช่องทางตะโกปิดทอง ปัจจุบันนี้มีกำลังทหารลาดตระเวนพร้อมตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแบบไม่ประจำที่ มีการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง กรณีเรื่องนี้จะมีข้อปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการจากกองทัพภาคที่ 1 มีอยู่ 5 ข้อ ได้แก่ การตรวจวัดอุณหภูมิสำหรับผู้ที่ทางเจ้าหน้าที่จับตัวได้ การตรวจคัดกรองโดย อสม.ประจำพื้นที่ มีการตรวจหาสิ่งผิดกฎหมาย มีการซักถามข้อมูลของตำบลต้นทางที่มา และตำบลปลายที่ที่จะเดินทางไป เพื่อหาความเชื่อมโยงถึงขบวนการให้ได้ หลังจากนั้นจะส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ที่นี่ยังมีศูนย์กักกันที่อำเภอได้จัดตั้งขึ้นโดยใช้ศูนย์มาลาเรียในการเป็นพื้นที่จุดกักกันเบื้องต้น เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและดำเนินการตามขั้นตอนของการตรวจหาเชื้อโควิด – 19

สำหรับบรรยากาศการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด มีประชาชนใช้ยานพาหนะเดินทางผ่านถนนเลียบชายแดน เจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลการเดินทางจากต้นทางและปลายทาง พร้อมนำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิมาตรวจวัดผู้ที่อยู่ภายในรถทุกคนที่ผ่านเข้าออกด่าน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด อีกทั้งตรวจสอบภายในรถเพื่อเฝ้าระวังสิ่งผิดกฎหมายด้วย