นายเทพมนตรี ลิมปพยอม นักประวัติศาสตร์ โพสต์ข้อความระบุว่า...ก่อนนอน ควรตั้งรางวัลนำจับ ลากคอปวิน_(สุรชัยชื่อเดิม) กลับมทำลงโทษ