วันที่ 29 ส.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “ที่ห้องประชุม อบจ.สมุทรสาคร” นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรสาคร ในฐานะประธานตัวแทนองค์กรฯ พร้อมด้วยนางขนิษฐา พรเกียรติกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) จัดโครงการอมรมให้ความรู้ ภายใต้ชื่อ “อบจ.ห่วงใย ป้องกันภัยสังคม” โดยมีเหล่าสมาชิก และเจ้าหน้าที่ประจำ อบจ.สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน

นางขนิษฐา พรเกียรติกุล ส.อบจ.เขตอำเภอเมืองฯ กล่าวในการนี้ว่า ปัจจุบันมักพิษมีภัยที่เกิดขึ้นกับสตรี และประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยมีหลากหลายรูปแบบ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาภัยสังคมมีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดนับว่ามีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ตลอดจนภัยที่แฝงมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สินตามที่ต่างๆ และหลอกลวง ทั้งยังมีเปลี่ยนวิธีการหากินไปเรื่อยๆ อาทิ การมอมยา หรือเหตุข่มขืน เป็นต้น

โดยเฉพาะภัยทางอินเตอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ ที่ต้องระวังมีอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน รวมถึงช่องทาง เฟสบุ๊ค ไลน์ และทางอินสตราแกรม ก็มีเป็นข่าวมาทุกระยะๆ ซึ่งคืออาชญากรรมทั้งสิ้น ตลอดจนมีการหลอกลวงให้เสียทรัพย์, การละเมิดทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่มสตรีซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพดังกล่าว

นางขนิษฐา กล่าวต่อว่า ดังนั้นด้วยเหตุปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ร่วมกันตระหนักเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับสตรีและผู้สูงอายุทั่วไป จะได้รับผลกระทบ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการปฏิบัติ ในหัวข้อหลักการที่การรู้จักวิธีเอาตัวรอดจากภัยทางสังคมที่มักเกิดขึ้นทั้งในบ้าน ในที่สาธารณะ โดยมีการจัดนำวิทยากรมาร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้