“ยุทธนา” นายก อบจ.หนองคาย ห่วงใยปัญหาน้ำท่วม และภัยแล้ง นำทีม สจ.เขตอำเภอท่าบ่อ ร่วมกำนันตำบลโพนสา นำรถแบคโฮขุดลอกคลอง ผ่องน้ำจากพื้นที่การเกษตรกักเก็บลงหนองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ประกาศ อบจ.หนองคาย พร้อมช่วยเหลือประชาชน 24 ชั่วโมง

วันที่ 29 ส.ค. 63 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ “หนองแปน” บ้านศิลาเลข หมู่ที่ 7 ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายเจริญ จันทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอท่าบ่อ) , นายศรัณยู จันทวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอท่าบ่อ), นายศิระ ศรีชมพู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ.เขตอำเภอท่าบ่อ), นายแสงเพชร โพธิรัตน์ กำนันตำบลโพนสา และ นางดาหวัน โพธิรัตน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสา ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน บ้านศิลาเลข หมู่ 7 และบ้านโพนสา หมู่ที่ 1 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ภายหลังเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันและโครงการชลประทานหนองคายปล่อยน้ำให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตร ทำให้พื้นที่บางส่วนมีปริมาณน้ำเกินความต้องการและอาจจะท่วมขังนาข้าว

นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า ในพื้นที่ที่ทางคณะเดินทางมาตรวจติดตามในครั้งนี้ เป็นการบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงหน้าฝน หลักการก็คือพื้นที่แห่งนี้จะมีส่วนหนึ่งรับน้ำจากโครงการชลประทานจังหวัดหนองคาย ประกอบกับเกิดฝนตกหนักในช่วงนี้ ทำให้น้ำมีปริมาณน้ำมากจนเกินไป หากปล่อยไว้จะทำให้พืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะ “ข้าว” ได้รับความเสียหาย วิธีการจัดการก็คือ บริเวณใกล้กันจะมีหนองน้ำชื่อว่า “หนองแปน” ตนได้สั่งการให้กองช่าง อบจ.หนองคาย นำรถแบคโฮมาขุดลอกคลองน้ำเพื่อ ผ่องถ่ายน้ำบริเวณพื้นที่นา ซึ่งอาจจะมีน้ำท่วมขัง แล้วผ่องถ่ายน้ำเข้ามากักเก็บไว้ใน “หนองแปน” ในช่วงหน้าฝน ก็จะทำให้พืชเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่เสียหายหรือตายจากภาวะน้ำท่วม ทราบว่าเป็นพื้นที่นา จำนวน 500 ไร่ ส่วนพื้นที่ใกล้เคียงมีพื้นที่การเกษตร จำนวน 700 ไร่ เมื่อทำการขุดลอกคลองน้ำเสร็จแล้ว และผ่องถ่ายน้ำเข้าหนองน้ำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำให้พื้นที่การเกษตรไม่เกิดความเสียหาย จำนวน 1,200 ไร่ เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย กล่าวต่อว่าส่วนในช่วงหน้าแล้ง ก็จะดึงน้ำจากหนองน้ำแห่งนี้ไปใช้ทำการเกษตรต่อไป ในอนาคต ทาง อบจ.หนองคาย ก็จะจัดสรรงบประมาณโครงการให้มีการบริหารจัดการน้ำแบบถาวร โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรกล จะใช้ระบบประตูเปิด -ปิดน้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยเทคนิควิชาช่างเพื่อแก้ไขปัญหาแบบถาวรต่อไป
ดังนั้น จึงฝากไปยังผู้นำท้องถิ่นว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนั้น มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำ ซึ่งเราก็ได้เปิดศูนย์ป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย) ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลาฤดูฝนนี้ ทาง อบจ.หนองคาย พร้อมที่จะนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในช่วงระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเป็นเครื่องมือสมัยใหม่ ถ้าพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือมายังผู้นำท้องถิ่น หรือแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้โดยตรง จากนั้น ทาง อบจ.หนองคาย ก็จะนำบุคลากรและเครื่องจักรกลไปบริหารจัดการให้อย่างเร่งด่วนเหมือนในครั้งนี้.