ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายถาวรทองนิ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นำพนักงานลูกจ้าง ประชาชน พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพธิ์ตรุ และ ครู กสน. ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ที่วัดแค หมู่ 4 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี เพื่อ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้คนในพื้นที่ สร้างหัวใจสีเขียวให้เกิดกับชุมชนทุกกลุ่มชน ไม่เพียงแค่เรื่องของการดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ต้องสร้างหัวใจสีเขียวให้ทุกมิติทั้งด้านการให้บริการ การเอาใจใส่ดูแลความปลอดภัยของผู้มาเยือนรวมถึงการไห้บริการอีกด้วย