วันนี้ (27 ส.ค.63) ดร.กิตติพงศ์ สีเหลือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้พร้อมด้วยนางสาวณิชากร อินอ่อน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับรพ.สต.เสม็ดใต้ ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคล้า ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อรองรับมาตรฐาน Clean food good taste mujบริษัทไทยแอรโรว์จำกัด ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีรายละเอียดการตรวจสถานประกอบการประกอบด้วย การตรวจผู้สัมผัสอาหาร การบริหารจัดการด้านความสะอาดรางระบายน้ำ การตรวจการล้างจาน ,ฝ้าเพดาน คราบน้ำมัน เขม่าควันดำ ตะหลิว ช้อน ส้อม ถังขยะเปียก ไขมันจากน้ำมัน พื้น เขียง พัดลม ตู้แช่แข็ง การทำรางสายไฟ ที่ตักน้ำเเข็ง ถุงมือ หลอดไฟ เขียงพลาสติก การเขียนสลากวัน เดือน ปี ที่ผลิต เครื่องปรุงอาหาร การล้างภาชนะ การตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร และการตรวจน้ำ อ.11 โดยใช้ตรวจสารปนเปื้อนใช้น้ำยา SI2 เพื่อทำการตรวจโดยละเอียดต่อไป