"พีระพันธุ์" เผยรายงานศึกษาแนวทางแก้ไขรธน.เสร็จแล้ว เหลือตรวจสอบเนื้อหามีทั้งข้อสังเกตเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย เตรียมส่งรายงานประธานสภาฯ 31 ส.ค.นี้

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ กล่าวถึงการประชุม ว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อตรวจสอบรับรองรายงาน ก่อนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร หากทุกอย่างเรียบร้อย คาดว่าวันจันทร์ที่ 31 ส.ค. จะยื่นรายงานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ส่วนเนื้อหารายงานนั้น ไม่ได้เป็นลักษณะข้อสรุป เพราะคณะกรรมาธิการฯ ชุดนี้เป็นคณะกรรมาธิการที่ทำการศึกษาพิจารณาทั้งข้อดีข้อเสีย และแง่มุมต่าง ๆ ทั้งที่มีความเห็นตรงกันว่าให้แก้ไข และไม่ให้แก้ไข หรือแก้ไขในวิธีการที่ต่างกัน บางคนเห็นตรงกันในหลักการ แต่ละรายละเอียดต่างกัน ซึ่งจะนำเสนอความคิดเห็นแง่มุมคณะกรรมาธิการฯ แค่ไหน ซึ่งก็ไม่ได้มีบทบังคับไว้