เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ส.ค.63 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง, นายภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง และ ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตำบลท่าหมื่นรามและตำบลหนองพระ ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าหมื่นรามและหนองพระ ที่บริเวณหมู่ 8 บ้านดงแตง ตำบลหนองพระ เขตเชื่อมต่อกับตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มเกษตรกรทั้ง 2 ตำบล จำนวนกว่า 100 คน มาร่วมรับฟังคำชี้แจงและแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว ฯ

ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบน้ำให้ได้ในวันพรุ่งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรทั้งสองตำบลซึ่งมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจำนวนนับหมื่นไร่ เบื้องต้นให้มีการแบ่งปันน้ำและบริหารจัดการน้ำให้เสมอภาคกับเกษตรกรทุกราย พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกคนมีความสามัคคีกันเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาครั้งนี้ให้ลุล่วงต่อไป