รมว.แรงงาน พร้อมดูแลลูกจ้างเมียนมาประสบเหตุนั่งร้านสร้างคอนโดมิเนียมทับคนงานที่ จ.ชลบุรี เร่งกำชับประกันสังคมจ่ายสิทธิเยียวยาจากกองทุนเงินทดแทนเต็มที่ทั้งคนที่เสียชียวิต 2 ราย และบาดเจ็บ 2 ราย

จากเหตุการณ์แผ่นปูนหนัก 800 กิโลกรัม และเหล็กนั่งร้านก่อสร้างคอนโดมิเนียม 30 ชั้นในจังหวัดชลบุรี ไหลทับคนงาน เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 เป็นเหตุให้ลูกจ้างชาวเมียนมาบาดเจ็บ 2 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ซึ่งนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มีความห่วงใยจึงได้สั่งการด่วนให้สำนักงานประกันสังคม เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือลูกจ้างที่เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ พร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดูแลทายาทผู้เสียชีวิตให้ได้รับ สิทธิประโยชน์กรณีตาย เนื่องจากการทำงานกองทุนเงินทดแทนอย่างเต็มที่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้สั่งการด่วนให้เรืออากาศเอกหญิงศุภพร อยู่วัฒนา ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และเข้าเยี่ยมลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาที่ รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 2 ราย เพื่อให้คำแนะนำขั้นตอน วิธีการ และเอกสารในการแจ้งการประสบอันตรายและขอรับ เงินทดแทนกับสำนักงานประกันสังคม และในวันเดียวกันได้เดินทางไปมอบสิทธิประโยชน์กรณีตายเนื่องจากการทำงานให้กับทายาทของลูกจ้างชาวเมียนมาที่เสียชีวิตอีก 2 รายคือ นายKAN SOE อายุ 48 ปี และนายKHIN MAUNG HTWE อายุ 32 ปี ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการประสบเหตุเนื่องจากการทำงาน ทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีตายเนื่องจากการทำงานกองทุนเงินทดแทน ดังนี้

นาย KAN SOE ทายาทมีสิทธิได้รับค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท ค่าทดแทนกรณีตาย จำนวน 722,904 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 746.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 763,650.12 บาท

นาย KHIN MAUNG HTWE ทายาทมีสิทธิได้รับค่าทำศพ จำนวน 40,000 บาท ค่าทดแทนกรณีตาย จำนวน 722,904 บาท และเงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 238.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 763,142.32 บาท

อย่างไรก็ตาม นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานย้ำกำชับให้สำนักงานประกันสังคมต้องดูแลลูกจ้างที่บาดเจ็บ และทายาทผู้ประกันตนที่เสียชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน เงินทดแทนอย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่