ร้อยเอ็ดปลาตายหลายหมื่นตัวลอยในลำน้ำห้วย-อีด้วง.ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 ส.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีระพงษ์ พลเยี่ยม กำนัน ตำบลอุ่มเม่ารับแจ้งจากชาวบ้านว่า ปลาตายเป็นหมื่นลอยในลำห้วยอีด้วงไม่ทราบสาเหตุ ช่วง ม.1,ม. 12 ม.2 ม.,3, ม.4 ม.5 จนถึงฝ่ายน้ำล้น ม. 3 บ้านกระพี้ ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ดจึงรายงานให้นายอำเภอและประมงอำเภอโพนทองทราบ ที่เกิดเหตุ ชื่อลำห้วยอีด้วง ต.อุ่มเม่า อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.ช่วงกลางน้ำ ตั้งแต่ ม.1,อุ่มเม่าไหลผ่าน ม.12 อุ่มเม่าใต้ม,2 บ้านโคกสีดา ม.3 กระพี้ จนถึงหน้าฝ่ายน้ำล้น ม.3 บ้านกระพี้ระยะทางประมาณ 5 -7 กม.พบปลาน้ำจืดหลายชนิด มี ปลาตะเพียนขาว ปลาสลาด ปลาตองลาย ปลาชิว ปลาขาวสร้อย ปลาอีด ปลาก่าตายเกลื่อนลอยน้ำในลำห้วยอีด้วงโดยไม่ทราบสาเหตุ