นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึง สถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE หรือ เฮือนอุ่นใจ๋ ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า เป็นสถานที่เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวที่พ่อแม่ต้องทำงานในช่วงกลางคืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็นการรับเลี้ยงเด็กทั้งกลางและกลางคืน ช่วยพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการอย่างเหมาะสม สร้างระเบียบวินัยให้เด็กมีคุณภาพในอนาคต ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นถึงความสำคัญของเยาวชนด้วยการสร้างเยาวชนให้มีอนาคตที่ดี เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม

สำหรับการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE (เฮือนอุ่นใจ๋) เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิต และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโมเดลต้นแบบในการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งต่อจากนี้จะขยายไปเปิดที่จังหวัดชลบุรี พัทยา และพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

โดย คลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว ตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ 10 กระทรวง และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างอาชีพ ทักษะ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็ง และให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ซึ่งผู้ปกครองที่ต้องการนำเด็กมาฝากเลี้ยงในช่วงกลางคืน จะต้องเป็นผู้ที่ทำงานบริการหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่ต้องออกจากบ้านในช่วงเย็น และไม่สามารถนำลูกเล็กไปฝากเลี้ยงที่อื่นได้ ทั้งนี้สามารถมาสมัครเพื่อขอรับบริการได้ที่เฮือนอุ่นใจ๋ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-121-164, 053 – 121- 036 โดยจะเปิดบริการแบบ Night care ตั้งแต่เวลา 18.00 – 08.00 น. ทุกวันโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชม.