ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดย นายพิบูล ฝ่ายดี นายกเทศมนตรีตำบลตาดทอง พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตลอดจนชาวบ้านได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกป่าและปล่อยพันธ์ปลาในพื้นที่และหนองน้ำภายในตำบลตาดทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลตำบลตาดทองจึงได้จัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้ร่วมกันสานปณิธานความดีต่อเนื่อง แสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการร่วมกันรวมพลังปลูกต้นไม้ถวายเป็นราชสักการะ สนองแนวทางตามพระราชปณิธาน ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ "คน" กับ "ป่า" อยู่ร่วมกันได้ และเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ช่วยกันปลูกป่าเพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้สร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ ลดภาวะโลกร้อนและนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติ อันจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนท้องถิ่น ได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ เพื่อจะได้หันมาช่วยกันดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยจิตใจอาสา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด และตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ติดกับป่าจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าไม้ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามิ่งมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา