วท.ฉะเชิงเทรา เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ตามโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพให้บริการประชาชน

วันที่ 15 ส.ค. นายประเทือง อยู่เกษม นอภ. เมืองฉะเชิงเทรา โดยมี ว่าที่พันตรีวัชรพล ลักษณล ม้าย ผอ.วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา นายสุพร สุรพิพิธ นายก อบต.ท่าไข่ ร่วมเปิดโครงการพัฒนารูปแบบ และยกระดับคุณภาพ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ ระห่างวันที่ 15-16 ส.ค.โดย นำนักศึกษาออกบริการ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน มีบริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักร ยานพาหนะอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เเละรวมไปถึงการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ และต่อยอดฝึกสอนอาชีพให้ประชาชนนำไปประกอบอาชีพได้ ณ รร.วัดประตูน้ำท่าไข่ ต.ท่าไข่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้เปิดการฝึก อบรม การซ่อมเปลี่ยนมุ้งลวด สอนทำเก้าอีไม้ การติดตั้งจานสัญญาณดาว เทียมและจูนกล่องทีวีทั่วไป การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร การทำพวงกุญแจแสตนเลส การทำแท่นกดแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางสำนักงานคณะกรรม การๆอาชีวศึกษา ที่ต้องการขยายบทบาท ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อจะได้ถ่ายทอดความรู้ ให้กับประ ชาชนที่สนใจที่สามารถนำไปสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วย