พล.ท.นันทเดช เมฆสวัสดิ์ กรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า...

🎤 ข่าวฝากมาตั้งแต่เช้า โทผษครับเพิ่งเห็น 🎤
.
🔥 แถลงการณ์ ฉบับที่ 3 🔥
ประกาศ ศูนย์กลางประสานงาน นักศึกษา อาชีวะ ประชาชน ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
( ศอปส. )
.
ศูนย์ ศอปส.ได้รับการเรียกร้องจากประชาชนหลายฝ่ายให้เข้าสังเกตการณ์
การจัดชุมนุมของกลุ่ม เยาวชนปลดแอก ที่บริเวณณ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เพื่อเฝ้าดูว่ากลุ่มบุคคลที่แแอบอ้างประชาธิปไตย พยายามแยก สถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากระบบการปกครอง แบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยใช้การการก้าวล่วงต่อสถาบัน ฯ อย่างหยาบคายรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมา ฉนั่นหากจะมีการเคลื่อนไหวในรูปแบบใด ๆก็ตามทาง ศูนย์ ศอปส. และ ประชาชนจะมิคัดค้านหรือตอบโต้ด้วยประการใด ๆ หากแต่สถานการณ์การปราศรัยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผ่านมานั้น เกินขอบเขตที่นักศึกษาพึงกระทำดังนั้นทางศูนย์ ศอปส. จึงเห็นควรในความคิดเห็นที่ประชาชนและนักศึกษา อาชีวะ จึงมีมติและเห็นควรว่าให้มีการตักเตือนจับตากับผู้ชุมนุมที่นัดรวมตัวกันในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
.
การประชุมของตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ รวม 21 กลุ่ม เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 ได้เห็นสอดคล้องกันว่า
ควรเข้าร่วมสังเกตุการณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 นี้ด้วย ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
.
1. เข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วยแนวทางสันติวิธี
2. ถ้ามีการกระทำที่พาดพิงต่อสถาบัน ฯ เกิดขึ้น ซึ่งจะมีมวลชนส่วนหนึ่งเข้าร่วมการชุมนุม จะทำการเก็บหลักฐานทั้งภาพและเสียงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการต่อไป ในวันรุ่งขึ้น
( วันจันทร์ที่17สิงหาคม 2563 ) โดยเข้ายื่นหนังสือต่อ ผบ.ต.ร. ที่กรมตำรวจ เวลา 13.00 น.พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จะเปิดเผยต่อสังคมต่อไป
3. สำหรับประชาชนที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ ทางกลุ่ม ฯ ศูนย์ ศอปส. จะดูแลความปลอดภัยเข้าอย่างไกล้ชิด
16 สิงหาคม 2563