นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ตามที่ไอแบงก์จะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น จึงขอแจ้งช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 23.00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. ซึ่งจะทำให้บัตร ATM ของไอแบงก์ไม่สามารถใช้บริการที่เครื่อง ATM ของไอแบงก์และต่างธนาคารได้ พร้อมทั้งบัตร ATM ของธนาคารอื่น ไม่สามารถใช้บริการที่เครื่อง ATM ของไอแบงก์ได้ และการโอนเงินมายังบัญชีไอแบงก์ ไม่สามารถทำรายการผ่านทุกช่องทางได้ รวมถึงสาขาของไอแบงก์ปิดทุกสาขา โดยจะกลับมาเปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ขอความกรุณาลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรม และเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายในช่วงวันเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ธนาคารขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1302 ในเวลาทำการ (08.30 – 18.00 น.)