นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า...ทุกคนปากท้อง สุขภาพ เอื้อเฟื้อ เราอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้อง จุดยืนร่วมกัน

คนไทยเท่านั้นที่ทำให้ประเทศไทยอยู่...ช่วยกันฟื้นฟูประเทศแทนที่จะทำลาย