บางจาก และปตท. ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 14 ส.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ GSH95 = 21.95 บาทต่อลิตร, E20 = 20.44 บาทต่อลิตร, GSH91 = 21.68 บาทต่อลิตร, E85 = 18.19 บาทต่อลิตร, ดีเซล= 22.29 บาทต่อลิตร, HSD-B10 = 19.29 บาทต่อลิตร, HSD-B20 = 19.04 บาทต่อลิตร, ดีเซลพรีเมียม = 26.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร