"สภาฯ"รับทราบรายงานประจำปี 62ศาลรธน. ด้าน"สส.ก้าวไกล"ดาหน้าถล่มคำวินิจฉัยสร้างขัดแย้งในสังคม โวยได้งบฯเยอะแต่ใช้ไม่คุ้มค่า

วันที่ 13 ส.ค.63 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 ของศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่การอภิปราย ส.ส.พรรคก้าวไกล หลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตต่อการวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้กระทำอย่างเปิดเผย และไม่ได้ให้ความเป็นธรรม เช่น กรณีการยุบพรรคไทยรักษาชาติ และพรรคอนาคตใหม่ มีการให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ และมีการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผยหรือไม่ ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม รวมถึงการใช้งบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญที่ได้จำนวนมาก มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าหรือไม่

โดย นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายตอนหนึ่งว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา หลายหน่วยงานในประเทศไทยมีการจัดหลักสูตรระยะสั้นจำนวนมาก ในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นกัน ซึ่งในทางปฏิบัติควรใช้เงินอย่างคุ้มค่าในภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้ ไม่ควรทำหลักสูตรแพงๆแล้วสร้างเครือข่าย ซึ่งอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่ควรทำ ยกตัวอย่างหลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ที่มีมาตั้งแต่ปี 2556 หลักสูตรนี้ต่อหัวต่อคนเป็นหลักแสนบาท และมีการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ ถามว่าตอบสนองต่อพันธกิจการให้ความรู้ต่อประชาชนทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างไรบ้าง โดยจะต้องมีรายงานความคุ้มค่าด้วยถ้าไม่มีความคุ้มค่าก็ควรตัดทิ้งไป

"ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญลอยตัวจากการตรวจสอบ จึงถึงเวลาแล้วที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาด้วยการใช้งบอย่างคุ้มค่า ต้องรับใช้ประชาชนอย่างกล้าหาญแทนการรับใช้ผู้มีอำนาจ และกลับมาเป็นศาลของประชาชน เพื่อรักษาความสมดุลของระบบการเมือง" นางอมรัตน์ กล่าว

ด้าน นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงว่า หลักสูตรการอบรมตลอดหลักสูตรเพียง 120,000 บาท ไม่ถึง 300,000 บาท และวิทยากรส่วนใหญ่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งเป็นวิทยากรโดยตำแหน่ง เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นที่ยอมรับ ยืนยันว่าเป็นการใช้งบที่ประหยัดคุ้มค่า

"ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์รวมที่ยึดโยงรัฐธรมนูญ ภารกิจ และเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ และทุกองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งสิ้น นอกจากนี้ ศาลเป็นองค์กรที่ตั้งรับคดีที่เข้ามาสู่ศาล และคดีเหล่านั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลที่จะแก้ไขเยียวยาให้ยุติ" นายเชาวนะ กล่าว