รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น น.ส.ชุติคุณ กาญจนรัชต์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ทพ.ปราโมทย์ ลาภพิเชษฐไพบูลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “FameLab Thailand 2020” ซึ่ง บริติช เคานซิล ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มทรู สวทช. สวทน. อพวช. และเดอะ สแตนดาร์ด ร่วมจัดขึ้น เป็นการแข่งขันนำเสนอเรื่องราววิทยาศาสตร์บนเวทีระดับโลก ปีที่ 5 ในประเทศไทย เพื่อร่วมค้นหาสุดยอดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่งขัน ณ สหราชอาณาจักร โดยจัดแข่งขันเมื่อวันที่ 18ก.ค.63 ถ่ายทอดสดผ่านทางFacebook ของBritish Council Thailand

สำหรับโครงการ FameLab เป็นการแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก โดยแข่งขันการนำเสนอทางด้านวิทยาศาสตร์ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วทุกมุมโลก และได้สร้างคุณประโยชน์แก่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จำนวนนับไม่ถ้วน ผู้เข้าแข่งขันจะได้ใช้เวลา 3 นาทีในการบอกเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน ถูกต้อง กระชับและได้ใจความ ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ฟัง โดยผู้เข้าแข่งขันจะมีโอกาสเป็นตัวแทนการแข่งขันในระดับนานาชาติและสร้างเครือข่ายจากคนในแวดวงการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์

การแข่งขันเริ่มต้นจากการแข่งขันผ่านทาง VDO โดยส่งเรื่องราววิทยาศาสตร์ หรือหัวข้องานวิจัยภายใน3นาทีผ่านทางวิดีโอ จากนั้นผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้าแข่งขันระดับภูมิภาค (Regional Heat) ที่จ.ขอนแก่น และกทม. โดยในปีนี้จัดการคัดเลือกผ่านทาง Zoom meeting เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19  ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 11 คน จะต้องเข้าร่วมอบรม Masterclass 2 วัน เพื่อเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญอังกฤษ ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ และสร้างเครือข่าย FameLabber การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final Competition


(จากขวาไปซ้าย :รศ.ดร.สุปรีดิ์-ชุติคุณ-ทพ.ปราโมทย์)

สำหรับผลการแข่งขัน ในรอบสุดท้ายที่มีผู้ผ่านการแข่งขัน 11คน อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถคว้าชัยชนะมาได้  โดย รศ.ดร.สุปรีดิ์ พินิจสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันหัวข้อ ‘Carbon Nano-Sponge for Oil Sorption from Polluted Water’ (โฟมคาร์บอนนาโนสำหรับดูดซับคราบน้ำมันจากแหล่งน้ำเสีย) ได้รับเงินรางวัล20,000 บาท ตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักสู่สหราชอาณาจักร เพื่อร่วมแข่งขัน FameLab International ณ สหราชอาณาจักร และได้รับรางวัล Research Award ได้รับรางวัลมูลค่า 60,000 บาท ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีแผน หรือกำลังทำวิจัย  และน.ส.ชุติคุณ กาญจนรัชต์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จากการแข่งขันหัวข้อ ‘How herbs help animals?’ (สมุนไพรจะช่วยสุขภาพสัตว์ได้อย่างไร?) ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท