ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี